DPAC

   

ธงกินหวาน...แค่ไหนไม่ป่วย ธงกินเค็ม...แค่ไหนไม่ป่วย ธงอาหารจานเดียวฯ ที่ได้รับ
     

ธงโภชนาการ  ธงปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร(ภารกิจที่ 1)  ธงเคลื่อนไหวออกแรง และออกกำลังกาย(ภารกิจที่ 2)
     

 ธงควบคุมอารมณ์ และความรู้สึก(ภารกิจที่ 3)  ธงปิงปองจราจรชีวิต 7 สี  ธงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
     

ธงโรคอ้วนลงพุง ธงทีมหมอครอบครัว ธงเรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการ
     

   
 ธงโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)    
     
 แม่/เด็ก    

 ธงอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์  ธงอาหารทดแทนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ธงปริมาณอาหารที่เด็กควรได้รับใน1วัน อายุแรกเกิด-5ปี
     

ธงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ธงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ธงพัฒนาการทารกในครรภ์และการดูแลหญิงตั้งครรภ์
     

 ธงพัฒนาการเด็กและการดูแลเด็ก แรกเกิด-6ปี ธงพัฒนาการเด็กและวัคซีน 0-72เดือน  ธงประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5ปี(DSPM) 
     

          Coming Soon

          Coming Soon

ธงการล้างมือ 7 ขั้นตอน    
     

ทั่วไป

   

   
ธงพิษของบุหรี่     
     

Review สินค้า

   

โมเดลอาหารไขมันสูง ทำให้หลอดเลือดหัวใจ/สมอง ตีบตัน โมเดลอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โมเดลอาหารลดพุง (2:1:1)

 โมเดลอาหารธงโภชนาการ 36รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 24รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 32รายการ
     

โมเดลอาหารธงโภชนาการ 44รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 33จาน  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 53จาน
     

 โมเดลอาหารกินหวาน-มัน-เค็ม โมเดลอาหารของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ โมเดลอาหารโรคหลอดเลือดตีบ/ตัน(ไขมันทรานส์)
     

 โมเดลอาหารหญิงตั้งครรภฺ์  โมเดลอาหารเด็กอายุแรกเกิด-1ปี  โมเดลอาหารเด็ก 1-5ปี (แบ่งตามช่วงวัย)
 

 โมเดลอาหาร

 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

โมเดลและอื่นๆ

 
 
   
   
  coming soon 
   
   
   
   

ชุดสาธิต(วงล้อ)

 
     
   
   Coming Soon
   
 
   
   
   
 
   
 
   
    
   

สินค้าอื่นๆ